Borç yapılandırması Meclis’ten geçti

Milyonları ilgilendiren borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklif dün gece Meclis’ten geçerek yasalaştı.

Borç yapılandırması Meclis’ten geçti

Milyonları ilgilendiren borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklif dün gece Meclis’ten geçerek yasalaştı.

Borç yapılandırması Meclis’ten geçti
04 Haziran 2021 - 10:36

30 Nisan’a kadar olan borçları kapsayan yasa, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ile pandemi ve tütün cezalarını ise kapsamıyor. Paket ile toplam 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Kabul edilen teklifle, matrah artırımı imkanı da sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları da yasa kapsamında. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.ÖDEMEDE TAKSİT SEÇENEĞİYapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.YAPILANDIRMA YAPANA SİCİL AFFIANAPARA veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, borcun ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

YORUMLAR

  • 0 Yorum